commissioned by INDIE and in coöperation with TINAG Company & Blue Dolphin Entertainment Group, we created an Alternate Reality Game for the Dutch Microsoft subsidiary.

Watch the casefilm below or at microsoft.com/showcase

press releases:
dutchcowboys.nl
Molblog
lifehacking.nl
adformatie

Microsoft – Project Crowley

In samenwerking met Indie ontwikkelde Virtuater voor Microsoft Nederland een Alternate Reality Game, genaamd Project Crowley.

Doelstelling van Microsoft: laat het samenwerkend vermogen tussen collega’s op een natuurlijke en leuke manier groeien. We waren het eens dat alleen ‘zenden’ geen organisatieverandering teweeg zou brengen, daarom zijn we gaan zoeken in hele andere middelen en kwamen we middels een aantal hubsessies bij INDIE uit bij gaming. Juist door de inzet van een Alternate Reality Game kunnen we Microsoft medewerkers laten ervaren hoe zij gebruik kunnen maken van technologie bij virtueel samenwerken.

Alternate Reality Game

Een Alternate Reality Game is een interactief verhaal dat zich zowel online als ‘in real life’ afspeelt. Een spel bestaat per definitie uit regels. Bij de Alternate Reality Game worden de regels van het spel pas duidelijk naarmate er meer ontdekt wordt van de inhoud. Spelers moeten een sociaal netwerk opbouwen om gezamenlijk tot de oplossing te komen van verschillende raadsels en puzzels, die zij individueel niet kunnen oplossen. Het inzetten van een Alternate Reality Game biedt een veilige manier om te experimenteren. In het geval van Microsoft konden de nieuwste technologieën van Microsoft worden ervaren door eigen medewerkers.

Over Project Crowley

INDIE creëerde Project Crowley in samenwerking met Virtuater. Dit project moest als ‘geheim’ overkomen binnen Microsoft en had zogenaamd als doel een vernieuwend instrument te testen voor organisatieontwikkeling. Binnen Microsoft is het voor medewerkers belangrijk voorop te lopen met technologie. Vanuit die gedachte is het Project Crowley van start gegaan. Het project ging op zoek naar ‘Beta Testers’ oftewel de beste, slimste en loyaalste Microsoft-medewerkers om de beta-testers van dit geheime, strategische project te worden. Om te ontdekken wie geschikt was, werd een geheime exclusieve club opgericht die de medewerkers moest testen, de Silver Line Society. Via deze ‘society’ ontvingen medewerkers opdrachten en cryptische documenten die zij door onderlinge interactie en inzet van social networks konden oplossen. Zonder het te weten, speelden de medewerkers hiermee de hoofdrol in onze Alternate Reality Game. Via online samenwerking werden diverse problemen verrassend snel opgelost. Experimenteren met en het toepassen van nieuwe technologieën en social media zorgden ervoor dat men de toegevoegde waarde ervan ervaart en dit stimuleert de toepassing ervan in dagelijkse patronen.